Technologia Polytech 3EPrečo Keramické Montované Domy
Pôvod montovaných domov

Tehlový dom nie je typický pre celý región Slovenska. Každá oblasť má svoju typickú tradičnú architektúru, ktorá prirodzene vzišla z okolitých podmienok a dostupného materiálu. V niektorých regiónoch majú tradíciu aj hrazdené alebo zrubové drevostavby. Neskôr sa murovaný dom rozšíril do všetkých regiónov a dnes sa postupne vraciame aj k materiálom, ako je tehla. Technický rozvoj v oblasti montovaných stavieb podmienil vznik nových konštrukčných metód, s požitím nových materiálov. Použitie technológie z výlučne prírodných komponentov, ako je tomu v našom prípade, znamená úspešný a moderný návrat k tradícii, ako nová generácia ľahkých celostenových keramických domov.

„Včera“: Montovaný dom - ako to vlastne je?

Montované domy sú v zahraničí veľmi populárne. V Severnej Amerike tvoria takmer 80% a v Európe približne 50% realizovaných novostavieb. Montované domy majú v porovnaní s domami postavenými klasickým spôsobom veľa výhod. Je na škodu, že doposiaľ boli len ako drevostavby, alebo ako železobetónové stavby. Ako nás ovplyvnilo ich užívanie? Po mnohých zlých skúsenostiach z minulosti, keď sa kládol dôraz na jednoduchú a rýchlu montáž a zabúdalo sa na zvukové a tepelno-izolačné vlastnosti konštrukcií, sa u nás zakorenila nedôverčivosť k tomuto stavebnému postupu. Nedokonalosť starých montovaných domov známych ako Okál, ako aj prefabrikovaná výstavba sídlisk z betónu zanechali hlboké stopy v mysliach obyvateľov a prípadných budúcich investorov. Napríklad aj slovo „panel“, ktoré označuje plošné dielce určené na montáž, už len kvôli betónom alebo drevomateriálu vyvoláva v laickej verejnosti nepríjemné, často mylné asociácie. Podobne je to aj pri pojme „montovaný dom“, ktorý vyvoláva predstavu buď subtilnej stavby ako je tomu pri betónových montovaných domoch alebo dočasnej, provizórnej stavbe, ako je to pri drevených montovaných domoch.

„Dnes“: Montovaný dom - nová generácia ako ľahké celostenové keramické domy

Nová generácia montovaných domov z keramických materiálov už výrazne predbehla aj klasický spôsob výstavby, a to najmä v požiadavkách na:

Kvalitné keramické montované domy majú najlepšie certifikáty technických kvalít. V oblasti technicko-estetických kvalít, kde sa presnosť už pohybuje v milimetroch, popri tepelných a zvukovo izolačných vlastnostiach montované domy zaznamenali obrovský skok dopredu, pričom vo všetkých parametroch predbehli nielen klasické murované domy.

back to top