Technologia Polytech 3EKeramické Montované Domy

Keramické domy su zhotovené z vertikálnych konštrukcií vyrobených výlučne na báze prírodných materiálov. Použitá technológia je dobre známa v krajinách západnej Európy (Nemecko, Rakúsko), kde dosahuje výborný ohlas u zákazníkov a dostala sa do popredia vo výstavbe nielen rodinných domov, ale aj pri domoch bytových, administratívnych,
či sociálnych. Ide o ľahké keramické konštrukcie, ktoré vyrábame ako celostenové prefabrikáty podľa požiadaviek projektantov a klientov.
V celostenových prefabrikátoch sú zabudované všetky inštalácie a samotné povrchové úpravy interiéru je možné realizovať už len stierkou
či náterom.


Výhody ľahkých keramických konštrukcií


Cenové relácie

Cenník keramických montovaných domov
Stiahnite si kompletný cenník v pdf formáte stiahnúť
Špecifikácia vybavenia
Porovnajte si holostavbu, exteriér na kľúč a dom na kľúč stiahnúť
Montované domy vo svete
Montované domy sú v zahraničí veľmi populárne. V Severnej Amerike tvoria takmer 80% a v Európe približne 50% realizovaných novostavieb. Montované domy majú v porovnaní s domami postavenými klasickým spôsobom veľa výhod.
Montované domy na Slovensku
Každá oblasť má svoju typickú tradičnú architektúru, ktorá prirodzene vzišla z okolitých podmienok a dostupného materiálu. Tehlový dom nebol v minulosti typický pre celý región Slovenska a v niektorých častiach mali na Slovensku tradíciu aj montované domy - hrazdené alebo zrubové drevostavby. Murovaný dom sa postupne rozšíril do všetkých regiónov.
Technický rozvoj dnes v oblasti montovaných stavieb podmienil vznik nových konštrukčných metód s použitím nových materiálov. Technológia využívajúca výlučne prírodné komponenty znamená úspešný a moderný návrat k tradícii. GamaArt je nová generácia ľahkých celostenových keramických domov, ktore netreba murovať.
Nová generácia montovaných domov z keramických materiálov už výrazne predbehla aj klasický murovaný spôsob výstavby, a to najmä v nasledujúcich požiadavkách:
back to top