Technologia Polytech 3EMáte záujem o podrobnejšie informácie? Napíšte nám!
Diatomická zemina

Diatomitická zemina, tiež známa ako diatomit, alebo kremelina je prirodzene sa vyskytujúci jemný silikátový kameň, ktorý sa ľahko rozpadáva na jemný biely až šedobiely prášok. Tento prášok obsahuje častice od rozmerov menších ako 1 mikrometer do viac ako 1 milimeter, ale obvykle od 10 do 200 mikrometrov. Tento prášok má abrazívny účinok podobný ako prášok sľudy a je veľmi ľahký vzhľadom na svoju vysokú pórovytosť. Typické chemické zloženie vysušených diatomitických zemín je 80 až 90% oxidu kremíka, s 2 až 4% oxidu hliníka (čo zapríčiňuje hlavne obsah ílových minerálov) a 0.5 až 2% oxidu železa.
Diatomitická zemina pozostáva z fosílnych zvyškov rozsievok -rias obalených charakteristicky tvrdou ulitou. Používa sa ako filtračný prostriedok, ako jemné abrazívum, ako mechanický insekticíd, ako absorbent kvapalín, ako podstielka pre mačky, ako aktivátor zrážania krvy a ako stabilizujúca zložka dynamitu. Vzhľadom na svoju odolnosť proti teplote može byť použitý aj ako termický izolátor.


Vznik
Diatomit je tvorený akumuláciou amorfného oxidu kremičitého (opál, SiO2·nH2O) - zvyškov mŕtvych rozsievok (mikroskopických jednobunkových rias) v jazerných a morských sedimentoch. Fosílne zvyšky pozostávajú s párovo simetrických ulít alebo schránok.
Pohľad na diatomitickú zeminu pod jasným svetlom žiarového mikroskopu.

Diatomitická zemina vznikla z bunkových schránok jednobunkových rozsievok ľahko sa rozpadajúcich na jemný prášok. Steny schránok rozsievok pozostávajú z biogenického kremeňa sintetizovaného do diatomických buniek polymerizáciou kyseliny kremičitej. Tento obrázok suspenzie častíc diatomitickej zeminy vo vode zobrazuje v škále 6.236 pixelov vrstvu približne 1.13 do 0.69 mm.

Termika
Termické vlastnosti umožňujú tento materiál používať aj ako ochranný materiál pre rôzne protipožiarne účely. Može sa tiež použiť ako vákuová prášková izolácia v kryotechnológii. Prášok diatomitickej zeminy sa vnáša do priestoru vákua ako pomocný materiál na zefektívnenie vákuovej izolácie.
back to top