Technologia Polytech 3EO firme

„Spoločnosť Gamart s.r.o. pôsobí na trhu už 15 rokov. Zameriavame sa na výrobu stavebných materiálov a montáž keramických objektov z ľahkých keramických prefabrikátov. Výsledky našej práce možno vidieť v Lučenci, Bratislave, Budapešti a Rakúsku. Progresívny systém Polytech 3E nám zaručuje úspech na trhu, pretože je ekologický, ekonomicky výhodný
a energeticky efektívny."
Juraj Dobrocký, Ing.Arch., riaditeľ

Poslanie firmy
Našim záväzkom je poskytovať cenovo dostupné a vysoko kvalitné objekty. Náš tím pracuje na vysoko profesionálnej urovni, s nadšením a cieľom prekročiť očakávania našich zákaznikov. Vaša spokojnosť je v našej firme na prvom mieste.

Projekt 'Podpora adaptability spoločnosti GamaArt'
Spoločnosť GAMART, s.r.o. koncom augusta ukončila realizáciu projektu s názvom „Podpora adaptability spoločnosti GAMART“ zrealizovaného vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Miestom realizácie projektu bolo mesto Lučenec v Banskobystrickom kraji. Projekt trval od marca 2009 do augusta 2010. Schválená výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku pre tento projekt je 172 302,99 EUR.
Cieľom projektu bola podpora adaptability spoločnosti GAMART, s.r.o prostredníctvom komplexného rozvoja zručností a adaptability zamestnancov. Projekt bol zrealizovaný prostredníctvom aktivít v oblasti stratégie rozvoja ľudských zdrojov a plánov vzdelávania, vzdelávania zamestnancov a zavedením systému riadenia kvality a systému environmentálneho manažmentu. Cieľovou skupinou bolo 45 zamestnancov spoločnosti.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk, www.fsr.gov.sk
www.sia.gov.sk
back to top